Erhvervsservice

For ejendomsservice og haveservice i området omkring Skjern, Tarm, Ringkøbing og Herning

KK Gardens Anlægsservice

Vedligeholdelse
af udendørs anlæg

KK Gardens sørger for at pleje og vedligeholde dine udendørs anlæg omkring ejendommen. Vi vedligeholder alle typer af arealer, og har stor erfaring med både haver, gårdpladser, græsplæner, parkeringspladser og mange andre udendørs arealer. Udenoms arealerne er en del af virksomhedens image, og det er derfor vigtigt for både medarbejdernes trivsel og førstehåndsindtrykket, at græsset er slået,  hækken klippet og ukrudtet luget.

Hos KK Gardens kan vi enten regelmæssigt eller fra gang til gang ordne ovenstående, og derudover bl.a. tømme skraldespande, rense tagrender og feje parkeringsarealerne. Vi laver gerne individuelle aftaler, der nøjagtigt passer til din virksomheds behov, og giver altid vores faglige vurdering, inden samarbejdet påbegyndes

$

40 37 41 87

KK Gardens Anlægsservice

Beplantning og beplantningspleje

Beplantninger omkring jeres bygninger og kontorlokaler opfylder flere forskellige behov, og er med til at forskønne jeres domicil. Sommerblomster, stauder, busker og træer er med til at skabe en blomsterpragt, der motiverer og forskønner. Træer og buske er desuden medvirkende til at skabe læ og rum for kreative ophold for leg, sport og motion.

Korrekt pleje er nødvendigt for at beplantningen udvikler sig optimalt. Hos KK Gardens har vi stor viden omkring planter og blomster, og vi sørger derfor altid for at give din beplantning den bedste pleje. Forskellige plejemidler egner sig til forskellige typer af bevoksning, og dette tager vi naturligvis hensyn til.

Ved nyanlæg og nybeplantning tegner vi altid en haveplan, så du kan se, hvordan det færdige resultat vil tage sig ud. Vi går meget professionelt til værks, og arbejder detaljeorienteret.

$

40 37 41 87